MEDICAL

Νεφρολογία

Οι συσκευές InBody είναι μη επεμβατικές και οι μετρήσεις ολοκληρώνονται σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Τα δεδομένα InBody μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εντοπισμό διακυμάνσεων και για να τελειοποιήσουν τη διαδικασία αιμοκάθαρσης στους ασθενείς με την επίτευξη του κατάλληλου ξηρού βάρους. Οι InBody μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό του πλεονάζοντος νερού και για την παρακολούθηση της κίνησης των υγρών. Αυτές οι ακριβείς, υψηλής επαναληψιμότητας πληροφορίες δεν βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και ως εκ τούτου, αντικατοπτρίζουν τον ασθενή.

Τι είναι η νεφρολογία;

Ο τομέας της νεφρολογίας επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στο νερό του σώματος και την αιμοκάθαρση. Η αιμοκάθαρση είναι μια θεραπεία που φιλτράρει το αίμα όλων των υπερβολικών υγρών, τοξινών και αποβλήτων και συνταγογραφείται όταν οι νεφροί δεν μπορούν πλέον να κάνουν αυτές τις διαδικασίες μόνοι τους. Οι θεραπείες αιμοκάθαρσης πρέπει να εκτελούνται πολλές φορές την εβδομάδα, για ώρες κάθε φορά, για το υπόλοιπο της ζωής του ασθενούς.

Μόλις ένας ασθενής έχει συνταγογραφηθεί για αιμοκάθαρση από νεφρολόγο, οι ειδικοί πρέπει να υπολογίσουν την ποσότητα του νερού που θα αφαιρεθεί από το σώμα, προκειμένου να επιτευχθεί το ξηρό βάρος του ασθενούς. Στην ιδανική περίπτωση, αυτό το βάρος επιτρέπει τη διατήρηση της φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης χωρίς τη χρήση αντιυπερτασικών φαρμάκων.

Γιατί η ανάλυση της σύνθεσης του σώματος είναι
αποτελεσματικό εργαλείο για τα προγράμματα αιμοκάθαρσης;

Οι InBody χρησιμοποιούνται στις θεραπείες αιμοκάθαρσης για να βοηθήσουν στον εντοπισμό των πιο αποτελεσματικών επιλογών θεραπείας για τον ασθενή. Σε 60 δευτερόλεπτα, οι επαγγελματίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το InBody για:

- Την λήψη αντικειμενικών μέτρων αξιολόγησης των υγρών και για την καθοδήγηση της διαχείρισης του σωματικού βάρους
– Την αξιολόγηση της μυϊκής και λιπώδης μάζας, βάση της οποίας ορίζονται οι διατροφικές αλλαγές
– Την αξιολόγηση των τμηματικών ανισορροπίων υγρών

ΣΗΜΑΣΊΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΥΓΡΩΝ

Η υπερενυδάτωση όπως αξιολογείται από την αναλογία ECW/TBW είναι συνηθισμένη σε περιτοναϊκής κάθαρσης ασθενείς και είναι συνήθως συνδεδεμένη με την απώλεια της εναπομείνουσας νεφρικής λειτουργίας, φλεγμονής, υποσιτισμού και υπέρτασης. 

Fan et al., 2012
ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΦΑΣΗΣ

Η ΒΙΑ είναι μια διαδεδομένη μη επεμβατική, ασφαλής, απλή και χαμηλού κόστους μέθοδος. Γι αυτό το λόγο, τα αποτελέσματα που πηγάζουν από την BIA χρησιμοποιούνται ως καινοτόμοι διατροφικοί δείκτες, ειδικά σε ασθενείς στο τελικό στάδιο Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας, σε συντηρητική αιμοκάθαρση.

Shin et al, 2017
ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ BIA ΓΙΑ ΣΤΟΧΟ ΒΑΡΟΥΣ

Η MF-BIA είναι κορυφαία στην αξιολόγηση της κατανομής των σωματικών υγρών στο τελικό στάδιο Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας και άλλων κλινικών παθήσεων και στον προσδιορισμό και αξιολόγηση των σωματικών υγρών σε ασθενείς αιμοκάθαρσης.

Lee et al., 2001
Η Ανάλυση Μυών-Λίπους

Εξατομικευμένη διαχείριση της σωματικής σύνθεσης.

Η Αιμοκάθαρση μπορεί να διαταράξει τις συνήθειες του τρόπου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της διατροφής και της άσκησης, οδηγώντας σε υποσιτισμό και απώλεια μυών. Ο εντοπισμός αλλαγών στη σύνθεση του σώματος επιτρέπει στους διαιτολόγους και τους διατροφολόγους να προσαρμόσουν τα διατροφικά σχέδια και να εκπαιδεύσουν τους ασθενείς σχετικά με τη σημασία της ισορροπίας των μυών και του λίπους.

Οι περιορισμοί στην διατροφή και στην άσκηση μπορούν να οδηγήσουν σε υποσιτισμό και σε αλλαγές στη σύνθεση του σώματος που μπορούν να περιπλέξουν τον καθορισμό των κατάλληλων ξηρών βαρών. Η μέτρηση InBody παρακολουθεί τις αλλαγές στη σύνθεση του σώματος, ώστε οι διαιτολόγοι και οι διατροφολόγοι να μπορούν να εκπαιδεύσουν τους ασθενείς σχετικά με τη διατροφή και την άσκηση ώστε να βελτιώσουν την αναλογία μυών /λίπους. Η κατανόηση των ειδικών αλλαγών σε κάθε ασθενή επιτρέπει στους επαγγελματίες να αναπτύξουν συγκεκριμένες διατροφικές συστάσεις με βάση τις ατομικές ανάγκες.

ΑΝΑΛΥΣΗ ECW/TBW

Αύξηση της επιτυχίας της θεραπείας αιμοκάθαρσης για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Οι γιατροί βασίζονται σε έμμεσο υπολογισμό της κατακράτησης υγρών για να καθορίσουν την ποσότητα του υγρού που θα αφαιρεθεί και το πότε να σταματήσουν τις θεραπείες αιμοκάθαρσης, γεγονός που συχνά οδηγεί σε ενδοδιαλυτικές επιπλοκές. Η άμεση μέτρηση με InBody αυξάνει την πιστότητα των θεραπειών και τον καθορισμό του τελικού βάρους για τους ασθενείς.

Με την κατανόηση των αλλαγών στη σύνθεση του σώματος και τη συσσώρευση υγρών κατά τη διάρκεια της αιμοδιαλυτικής περιόδου, οι γιατροί μπορούν να καθορίσουν πόσο νερό να αφαιρέσουν για να επιτύχουν ένα κατάλληλο βάρος. Θέτοντας σαν στόχο το βάρος βασισμένοι στην αντικειμενική μέτρηση της σύνθεσης σωμάτος, οι παθολόγοι μπορούν να αποφύγουν τις αιμοδιαλυτικές περιπλοκές όπως τα υπο- ή υπερτασικά επεισόδια, αυξάνοντας την επιτυχία της αιμοκάθαρσης. Η αποφυγή αυτών των συμπτωμάτων σε ασθενείς, οδηγεί σε καλύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΓΡΩΝ ECW/TBW

Αποφύγετε τις αιμοδιαλυτικές επιπλοκές από τη συσσώρευση υγρών

Η αύξηση του σωματικού βάρους σε ασθενείς αιμοκάθαρσης μπορεί να συνοδευτεί από ταυτόχρονη απώλεια της μυικής και της λιπώδους μάζας. Οι επαγγελματίες βασίζονται στην έμμεση πρακτική προσδιορισμού του οίδηματος για τον εντοπισμό αλλαγών στα επίπεδα υγρών. Η μέτρηση του επιπέδου υγρών και του οιδήματος με InBody βοηθά στον προσδιορισμό της κατακράτησης του νερού, ως μορφής αλλαγής βάρους ανεξάρτητη από τις μεταβολές της μυϊκής ή λιπώδους μάζας.

Οι νεφρολόγοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τμηματική ανάλυση ECW/TBW για να διακρίνουν τη συσσώρευση υγρών από τη σύνθεση μυών και λίπους, επιτρέποντας τον ακριβή προσδιορισμό της υπερφόρτωσης υγρών. Αυτό επιτρέπει στους γιατρούς να θέσουν τους κατάλληλους στόχους για βάρος, να επιβεβαιώσουν τους όγκους των υγρών μετά την αιμοκάθαρση και να κάνουν πιο κατάλληλες προσαρμογές των στόχων των ασθενών μακροπρόθεσμα.

Γιατί οι νεφρολόγοι εμπιστεύονται το InBody;

Τα βιομετρικά δεδομένα συλλέγονται  από τις τέσσερις βασικές τεχνολογίες της InBody για να παρέχουν γρήγορα, ακριβή και έγκυρα αποτελέσματα. Αυτές οι τεχνολογίες σας επιτρέπουν να εμπιστεύεστε ότι τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν την πραγματική υγεία των ασθενών σας από μέσα προς τα έξω.

Μετρήσεις πολλαπλών συχνοτήτων

Οι μετρήσεις πολλαπλών συχνοτήτων είναι σε θέση να μετρήσουν το εξωκυττάριο (ECW) και το ενδοκυττάριο νερό (ICW), παρέχοντας ένα ακριβές και ποσοτικό μέτρο του συνολικού νερού του σώματος.

Άμεση τμηματική μέτρηση

Η άμεση τμηματική μέτρηση χωρίζει το σώμα σε πέντε χωριστούς κυλίνδρους και μετρά τη σύνθετη αντίσταση για κάθε τμήμα.

Σύστημα 8 σημείων Αφής

Το σύστημα αφής 8 σημείων με ηλεκτρόδια στον αντίχειρα προσφέρει αξιόπιστη αναπαράσταση εξασφαλίζοντας έτσι ότι οι δοκιμές αρχίζουν πάντα στα ίδια ανατομικά σημεία εκκίνησης.

Δεν υπάρχει ανάγκη για εμπειρικές εκτιμήσεις

Οι τεχνολογίες αυτές σε συνδυασμό εξαλείφουν κάθε ανάγκη για εμπειρικά δεδομένα (Εκτιμήσεις για τη σύνθεση του σώματος που βασίζονται στην ηλικία, το φύλο και την εθνικότητα.

Eπικοινωνήστε Μαζί Μας