MEDICAL

Διαβήτης

Το InBody είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τους γιατρούς, ώστε να μπορούν εύκολα να κατανοήσουν τους υπέρβαρους ασθενείς ή τους ασθενείς με παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με το διαβήτη. Η τεχνολογία InBody παρέχει ακριβή μέτρα για τη σύνθεση του σώματος μέσω των τεσσάρων βασικών τεχνολογιών της. Οι πληροφορίες αυτές μετατρέπονται σε χρήσιμα αποτελέσματα, όπως το ποσοστό σωματικού λίπους, το συνολικό νερό του σώματος, την μυϊκή μάζα του σώματος και την σπλαχνική περιοχή του λίπους. Η σπλαχνική περιοχή του λίπους έχει σημαντική συμβολή στους διαβητικούς, λόγω της σύνδεσης μεταξύ των υψηλών σπλαχνικών επιπέδων λίπους και του διαβήτη.

Τι είναι ο διαβήτης?

Ο διαβήτης είναι μια δια βίου κατάσταση που προκαλεί υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα ενός ατόμου.

Υπάρχουν 2 κύριοι τύποι διαβήτη:

  • διαβήτης τύπου 1 – όπου το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού επιτίθεται και καταστρέφει τα κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη
  • διαβήτη τύπου 2 – όπου το σώμα δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη, ή τα κύτταρα του σώματος δεν αντιδρούν στην ινσουλίνη

Ο διαβήτης τύπου 2 είναι πολύ πιο συχνός από τον τύπο 1. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου το 90% όλων των ενηλίκων με διαβήτη έχουν τύπου 2

fromNHS UK

 

Ο διαβήτης τύπου 2 έχει συνδεθεί με την παχυσαρκία και τα υψηλά επίπεδα σπλαχνικού λίπους. Οι γιατροί πρέπει να κατανοήσουν τη σύνθεση του σώματος του ασθενούς τους για την αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία του. Η κατανόηση της σύνθεσης του σώματος μπορεί να επηρεάσει την εμφάνιση του διαβήτη και σε ορισμένες περιπτώσεις η βελτίωση της σύνθεσης του σώματος μπορεί να καλυτερεύσει τις συνθήκες των διαβητικών παθήσεων.

Γιατί η ανάλυση της σύνθεσης του σώματος είναι
αποτελεσματικό εργαλείο για τα προγράμματα διαβήτη;

Μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι InBody DSM-BIA αναλυτές είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη διαχείριση των διαβητικών κινδύνων και των συμπτωμάτων των ασθενών. Τα προϊόντα InBody δεν βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα, επομένως, οι επαγγελματίες του ιατρικού τομέα μπορούν να είναι βέβαιοι ότι τα αποτελέσματα που εξάγονται από τη συσκευή αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τις αλλαγές που συμβαίνουν στον ασθενή.

Σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα, ένα InBody Test παρέχει ένα ολοκληρωμένο φύλλο αποτελεσμάτων για να βοηθήσει τους επαγγελματίες:

– Να αποκτήσουν αντικειμενικές μετρήσεις των μυών, του λίπους και του σπλαχνικού λίπους, για την αξιολόγηση του κινδύνου ανάπτυξης παχυσαρκίας.
– Να παρακολουθούν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου και στην πρόληψη της επιδείνωσης των επιπλοκών που σχετίζονται με το διαβήτη.
– Να ανιχνεύσουν τις ανισορροπίες των υγρών που προκύπτουν από τη φλεγμονή

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΛΙΠΟΣ

“Το σπλαχνικό λίπος παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μεταβολικών και καρδιοαγγειακών παθήσεων…”

Kang et al., 2015
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ

“…ασθενείς περιτοναϊκής κάθαρσης με διαβήτη τείνουν να έχουν αυξημένο εξωκυττάριο υγρό, σε σύγκριση με αντίστοιχους μη διαβητικούς..”

Davenport & Willicombe, 2009
ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ BIA ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

“Η αξιολόγηση των αλλαγών στο σωματικό λίπος με την βοήθεια της ΒΙΑ, μας παρέχει επιπλέον πληροφορίες για τις αλλαγές στους ανθρωπομετρικούς δείκτες... στην πρόβλεψη των αλλαγών στο γλυκεμικό έλεγχο και τα επίπεδα λιπιδίων, σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.”

Hancu & Radulian, 2016
ΣΠΛΑΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΙΠΟΥΣ

Κατανοήστε τη σοβαρότητα του κινδύνου ανάπτυξης διαβήτη

Οι τρέχουσες μέθοδοι εκτίμησης του σπλαχνικού λίπους είναι έμμεσες και ανακριβείς, καθιστώντας τες ένα φτωχό εργαλείο για τις συνολικές εκτιμήσεις κινδύνου για την υγεία και τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση. Η InBody παρέχει μια σπλαχνική εκτίμηση του λίπους που έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης, την υψηλή χοληστερόλη, και το διαβήτη.

Οι μετρήσεις περιφέρειας της μέσης χρησιμεύουν ως έμμεσος δείκτης της γενικής και σπλαχνικής παχυσαρκίας. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή είναι ανακριβής και ανεπαρκής για την παρακολούθηση των αλλαγών με την πάροδο του χρόνου. Με τη χρήση του InBody για την αξιολόγηση της σύνθεσης του σώματος, οι επαγγελματίες του ιατρικού τομέα μπορούν να βασίζονται σε ακριβείς και συνεπείς μετρήσεις για να κατανοήσουν τον κίνδυνο του ασθενούς τους για διαβήτη ή άλλων παθήσεων. Δεδομένου ότι η σπλαχνική λιπώδης μάζα συνδέεται στενά με το διαβητικό κίνδυνο, τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένου του δείκτη οιδήματος (αναλογία ECW/TBW), είναι χρήσιμα για την αντιμετώπιση εμφάνισης του διαβήτη. Τα δεδομένα αυτά παρέχουν στους επαγγελματίες του διαβήτη έναν καλύτερο δείκτη αξιολόγησης.

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΥΩΝ / ΛΙΠΟΥΣ

Παρακολούθηση της κατανομής των μυών και του λίπους

Η αύξηση του διαβητικού κινδύνου δημιουργείται τόσο από την περίσσεια λιπώδη μάζα όσο και από τη χαμηλή μυϊκή μάζα. Ωστόσο, οι μέθοδοι σύνθεσης του σώματος για διαβητικό κίνδυνο είναι ανακριβείς ή ασυνεπείς. Ο ποσοτικός προσδιορισμός της μυϊκής και λιπώδους μάζας ανά περιοχή παρέχει μια αναλυτική άποψη της τμηματικής και συνολικής σύνθεσης του σώματος και επιτρέπει την καλύτερη διάγνωση του κινδύνου διαβήτη.

Ο διαβήτης συνδέεται συχνά με το υπερβολικό λίπος, ωστόσο όσοι έχουν ανεπαρκή μυϊκή μάζα είναι εξίσου εκτεθημένοι στον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη. Οι μύες των ποδιών είναι η μεγαλύτερη ομάδα μυών στο σώμα και ως εκ τούτου χρησιμεύουν ως οδηγός για την πρόσληψη γλυκόζης, άρα η χαμηλή μυϊκή μάζα ποδιών σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αντίστασης στην ινσουλίνη.

Με το InBody, οι επαγγελματίες του ιατρικού τομέα μπορούν να αξιολογούν και να παρακολουθούν τη σύνθεση των μυών και του λίπους του ασθενούς. Τα αποτελέσματα, όπως η τμηματική άλιπη μάζα και η άλιπη μάζα ποδιών παρέχουν βαθύτερο έλεγχο στη σύνθεση του μυός των ποδιών, καθώς επίσης και την αποθήκευση του λίπους πέρα από το σώμα. Παρακολουθώντας αυτούς τους παράγοντες και θέτοντας ειδικά προγράμματα θεραπείας για την αντιμετώπιση της μοναδικής φυσιολογίας του ασθενούς, οι γιατροί και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο και την επιτυχία των θεραπειών και των παρεμβάσεων.

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΓΡΩΝ ECW/TBW

Παρακολούθηση της συσσώρευσης υγρών σε κάθε τμήμα του σώματος

Η συστηματική φλεγμονή που προκαλείται από το υπερβολικό σπλαχνικό λίπος και τις φλεγμονώδεις ορμόνες, αυξάνουν την κατακράτηση υγρών και τον κίνδυνο ενός ασθενούς για την ανάπτυξη νοσημάτων όπως καρδιαγγειακή και νεφρική νόσο. Η άμεση και αντικειμενική μέτρηση του νερού στο σώμα μπορεί να αυξήσει την ανίχνευση της κατακράτησης νερού και να μειώσει τον κίνδυνο δευτερογενών συνθηκών υγείας που συνδέονται με το διαβήτη.

Με τη χρήση Inbody, οι επαγγελματίες του ιατρικού τομέα μπορούν να παρακολουθούν τη σχέση ECW / TBW, ο οποίος είναι ένας δείκτης της φλεγμονής και ανισορροπίας των υγρών, μέσω της άμεσης μέτρησης των εξωκυττάριων και του συνολικού νερού του σώματος. Η παρακολούθηση του Δείκτη Οιδήματος (ECW/TBW) παρέχει μια αξιολόγηση της συσσώρευσης υγρών στον εξωκυττάριο χώρο.

Τα μέτρα αυτά προβλέπονται για τον εντοπισμό των ανισορροπιών των υγρών σε ολόκληρο το σώμα, καθώς και για κάθε τμήμα των χεριών, των ποδιών και του κορμού. Αυτές οι μετρήσεις επιτρέπουν την ακριβέστερη ανάλυση του οιδήματος, κάτι που βοηθάει τους γιατρούς να αναπτύσσουν πιο αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης υγρών για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ασθενών

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Παρακολούθηση των αλλαγών στην ισορροπία μυών, λίπους και υγρών για αξιολόγηση της προόδου

Ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη ή την αντιστροφή του διαβήτη είναι διατηρώντας ένα υγιή τρόπο ζωής παράλληλα με αλλαγές στον τρόπο ζωής. Ωστόσο, οι επαγγελματίες της υγείας αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη σύσταση διατροφής και θεραπευτικής αγωγής άσκησης. Με την περιεκτική ανάλυση σύνθεσης σώματος, οι συσκευές InBody δείχνουν στους ασθενείς τις αλλαγές που οι συνηθισμένες κλίμακες βάρους είναι ανίκανες να παρουσιάσουν και παρέχουν ένα εκπαιδευτικό περίγραμμα ώστε να ξεκινήσουν την αλλαγή του τρόπου ζωής. Επιπλέον, οι ασθενείς και οι πάροχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ενότητα Ιστορικό Σύνθεσης Σώματος για να αξιολογήσουν την πρόοδό τους σε όλες τις παρεμβάσεις και να κάνουν προσαρμογές για να βελτιστοποιήσουν τα αποτελέσματα.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

Εντοπισμός κινδύνου αδυναμίας και σαρκοπενίας

Οι διαβητικοί ασθενείς τείνουν να χάσουν τη μυϊκή μάζα. Αυτή η απώλεια της μυϊκής μάζας τείνει να αυξηθεί με τη διάρκεια του διαβήτη, οδηγώντας έτσι στην ανάπτυξη άλλων παθήσεων, συμπεριλαμβανομένης της σαρκοπενίας. Η InBody παρέχει ένα δείκτη σκελετικης μυικής μάζας (SMI) που επιτρέπει την παρακολούθηση της σκελετικής μυϊκής μάζας για να βοηθήσει στην πρόληψη ή τον εντοπισμό της σαρκοπενίας.

Είναι γνωστό ότι η σκελετική μυϊκή μάζα είναι σημαντική για την παρακολούθηση διαβητικών. Αυτό προκύπτει από τη γλυκόζη που δεν χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στην οικοδόμηση των μυών, καθώς και από τη μειωμένη σωματική δραστηριότητα που εξαντλεί την μυϊκή μάζα. Αυτό μπορεί επίσης να προκαλέσει αυξημένη κόπωση και περαιτέρω μείωση της σωματικής δραστηριότητας και λειτουργίας. Η μείωση της μυϊκής μάζας που βιώνουν αυτοί οι ασθενείς, αυξάνει τον κίνδυνο για άλλες παθήσεις όπως η σαρκοπενία και η μειωμένη κινητικότητα. Σαρκοπενία είναι η απώλεια της σκελετικής μυϊκής μάζας η οποία μειώνει τη λειτουργική κινητικότητα και την ποιότητα ζωής και αυξάνει τον κίνδυνο νοσηλείας και θνησιμότητας. Η Σαρκοπενία συνδέεται συχνά με τη γήρανση. Ωστόσο, μπορεί να συμβεί σε διάφορους πληθυσμούς λόγω της καθιστικής συμπεριφοράς ή ακόμα και της ίδιας της ασθένειας. Το SMI χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση και την εύκολη παρακολούθηση της σκελετικής μυϊκής μάζας και στη διάγνωση της σαρκοπενίας. Το SMI υπολογίζεται ως το άθροισμα της ολικής άλιπης μάζας, σε συνάρτηση με το ύψος.

Σαρκοπενία είναι η απώλεια της σκελετικής μυϊκής μάζας η οποία μειώνει τη λειτουργική κινητικότητα και την ποιότητα ζωής και αυξάνει τον κίνδυνο νοσηλείας και θνησιμότητας. Η Σαρκοπενία συνδέεται συχνά με τη γήρανση. Ωστόσο, μπορεί να συμβεί σε διάφορους πληθυσμούς λόγω της καθιστικής συμπεριφοράς ή ακόμα και της ίδιας της ασθένειας. Το SMI χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση και την εύκολη παρακολούθηση της σκελετικής μυϊκής μάζας και στη διάγνωση της σαρκοπενίας. Το SMI υπολογίζεται ως το άθροισμα της ολικής άλιπης μάζας, σε συνάρτηση με το ύψος.

Μετά τον εντοπισμό της μυϊκής απώλειας σε ασθενείς και την διάγνωση διαβήτη ο κίνδυνος εμφάνισης για σαρκοπενία σε διαβητικούς είναι μεγάλος και αυτό καθιστά επιτακτική ανάγκη για παρακολούθηση. Η χρήση της παραγωγής SMI στα αποτελέσματα του InBody θα επιτρέψει στους επαγγελματίες του ιατρικού τομέα να εντοπίσουν τον κίνδυνο σαρκοπενίας στον εντοπισμό αυξημένου κινδύνου αδυναμίας και την προώθηση της εκπαίδευσης και της παρέμβασης.

Γιατί οι ενδοκρινολόγοι εμπιστεύονται το InBody;

Τα βιομετρικά δεδομένα συλλέγονται  από τις τέσσερις βασικές τεχνολογίες της InBody για να παρέχουν γρήγορα, ακριβή και έγκυρα αποτελέσματα. Αυτές οι τεχνολογίες σας επιτρέπουν να εμπιστεύεστε ότι τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν την πραγματική υγεία των ασθενών σας από μέσα προς τα έξω.

Μετρήσεις πολλαπλών συχνοτήτων

Οι μετρήσεις πολλαπλών συχνοτήτων είναι σε θέση να μετρήσουν το εξωκυττάριο (ECW) και το ενδοκυττάριο νερό (ICW), παρέχοντας ένα ακριβές και ποσοτικό μέτρο του συνολικού νερού του σώματος.

Άμεση τμηματική μέτρηση

Η άμεση τμηματική μέτρηση χωρίζει το σώμα σε πέντε χωριστούς κυλίνδρους και μετρά τη σύνθετη αντίσταση για κάθε τμήμα.

Σύστημα 8 σημείων Αφής

Το σύστημα αφής 8 σημείων με ηλεκτρόδια στον αντίχειρα προσφέρει αξιόπιστη αναπαράσταση εξασφαλίζοντας έτσι ότι οι δοκιμές αρχίζουν πάντα στα ίδια ανατομικά σημεία εκκίνησης.

Δεν υπάρχει ανάγκη για εμπειρικές εκτιμήσεις

Οι τεχνολογίες αυτές σε συνδυασμό εξαλείφουν κάθε ανάγκη για εμπειρικά δεδομένα (Εκτιμήσεις για τη σύνθεση του σώματος που βασίζονται στην ηλικία, το φύλο και την εθνικότητα.

Eπικοινωνήστε Μαζί Μας