Ενσωμάτωση Δεδομένων

 • Μπορείτε να ενσωματώσετε τα δεδομένα με ασφάλεια στο σύστημα
 • Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μέθοδοι μεταφοράς δεδομένων ανάλογα με το σύστημα σας. Οι επαγγελματίες της InBody θα σας καθοδηγήσουν ανάλογα.

00Πρώτα ελέγξτε την πολιτική διαχείρισης των δεδομένων

 • Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να μεταφέρετε τα δεδομένα σας ανάλογα με το αν χρησιμοποιείτε το InBody Cloud Server ή όχι.
 • Πρώτα πρέπει να επανεξετάσετε την πολιτική μεταφοράς δεδομένων της εταιρείας σας για να καθορίσετε τον τρόπο που σας ταιριάζει

01Ενσωμάτωση Δεδομένων μέσω του InBody Cloud Server – Όλα τα προιόντα

 • Όλα τα προιόντα της InBody μπορούν να στείλουν τα δεδομένα στον InBody Cloud Server
 • Εαν χρησιμοποιείτε αυτό τον τρόπο μεταφοράς δεδομένων, περιορίζεται το χρόνο διαχείρισης δεδομένων
 • Πρώτα πρέπει να επανεξετάσετε την πολιτική μεταφοράς δεδομένων της εταιρείας σας για να καθορίσετε τον τρόπο που σας ταιριάζει.
1Web API
 • Είναι μια μέθοδος εναλλαγής δεδομένων μεταξύ των InBody, του Πιεσόμετρου, του Αναστημόμετρου μέσω του Web API
 • Υπάρχουν δύο διαφορετικές API (OTP API, Subscription API) ανάλογα με την τιμή, την περίοδο αποθήκευσης στο Cloud Server της InBody, και τη χρήση του InBody APP

02-1Σύνδεση Δεδομένων δια μέσω Απευθείας Σύνδεσης με τους Αναλυτές και τα Επαγγελματικά Πιεσόμετρα και Αναστημόμετρα

 • Οι πληροφορίες μεταφέρονται μέσω των αναλυτών και το S/W
 • Ο Η/Υ πρέπει να τοποθετείται κοντά στον αναλυτή και το S/W μεταφέρει τα δεδομένα στο σύστημα
1Open Protocol
 • Μπορείτε να στείλετε δεδομένα στο σύστημα από το S/W με απευθείας σύνδεση με τον αναλυτή, μέσω σειριακής, USB, LAN και Wi-Fi
 • Υποστηρίζει το Ιατρικό Πρωτόκολλο HL7.
2LB120
 • Τολογισμικό Διαχείρισης Δεδομένων LB120 σας παρέχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε δεδομένα CSV, ή Σελίδες Αποτελεσμάτων . Μπορείτε επίσης διαδραστικά με S/W να αποθηκεύσετε CSV αρχεία ή IMG
 • Επιπροσθέτως σας παρέχει Web API για σύνδεση στο σύστημα μέσω δικτύου
 • Υποστηρίζει το Ιατρικό Πρωτόκολλο HL7 και GDT
3LBS
 • Το λειτουργικό διαχείρισης δεδομένων για Windows LBS μπορεί να μεταφέρει δεδομένα με Windows Message.
 • Μπορείτε να συνδέσετε ένα S/W με το LSB. Υποστηρίζει γλώσσες C#, Java, and Python
4Data Solution
 • Μπορείτε επίσης μέσω της IT Special Company να δημιουργήσετε ένα δικό σας λογισμικό που ικανοποιεί τις ανάγκες σας

02-2Μεταφορά Δεδομένων μέσω Απευθείας Σύνδεση με τα πιεσόμετρα και τα Αναστημόμετρα

 • Εάν χρησιμοποιείτε μόνο το Πιεσόμετρο ή ένα Αναστημόμετρο της InBody χωρίς αναλυτή, μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα σε S/W
 • Ο Η/Υ πρέπει να τοποθετείται κοντά στον αναλυτή και το S/W μεταφέρει τα δεδομένα στο σύστημα
1Open Protocol
 • Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα στο σύστημα με ένα S/W σια μέσου Σειριακής Σύνδεσης.
2LB Link
 • Σύνδεση LB σας παρέχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε CSV δεδομένα σε συγκεκριμένο φάκελο απευθείας
 • Μπορείτε να επικοινωνείτε με το σύστημα αναπτύσσοντας δικό σας S/W που διαχειρίζεται το δεδομένα CSV.
3LB Link M
 • Σύνδεση LB- M σας παρέχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε CSV δεδομένα σε συγκεκριμένο φάκελο απευθείας
 • Μπορείτε να επικοινωνείτε με το σύστημα αναπτύσσοντας δικό σας S/W που διαχειρίζεται το δεδομένα CSV
4Data Solution
 • Μπορείτε επίσης μέσω της IT Special Company να δημιουργήσετε ένα δικό σας λογισμικό που ικανοποιεί τις ανάγκες σας