Ιατρική

Βαριατρική

Ενισχύστε την επιτυχία των προγραμμάτων διαχείρισης βάρους.

Γιατί η ανάλυση σύνθεσης του σώματος είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τα προγράμματα βαριατρικής;

Η σύνθεση του σώματος είναι απαραίτητη για την κατανόηση του φυσιολογικού προφίλ του ασθενούς και την καθοδήγηση στοχευμένων θεραπειών για την ενίσχυση της επιτυχίας των προγραμμάτων διαχείρισης του βάρους. Οι συσκευές InBody είναι μη επεμβατικές, ακριβείς και εύχρηστες, κάτι που τις καθιστά το ιδανικό εργαλείο εφαρμογής στην κλινική πρακτική. Η μέτρηση με InBody παρέχει ολοκληρωμένα αποτελέσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση και την εξέταση, καθώς και για την παρακολούθηση της βελτίωσης της υγείας σε όλες τις περιπτώσεις των ασθενών.

Σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα, η μέτρηση InBody παρέχει εύκολες κατανοητές, ακριβείς και αντικειμενικές μετρήσεις για την αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία και την παρακολούθηση της προόδου. Οι επαγγελματίες της Βαριατρικής μπορούν να χρησιμοποιήσουν το InBody για να:

– Αξιολογήσουν την ισορροπία μυων/λίπους και το σπλαχνικό λίπος για ολοκληρωμένες εκτιμήσεις του κινδύνου για την υγεία
– Εντοπίσουν ανισορροπίες υγρών που σχετίζονται με φλεγμονή ή υποκείμενη νόσο.
– Παρακολουθήσουν αλλαγές για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των θεραπειών και για περαιτέρω καθοδήγηση συστάσεων για την υγεία ούτως ώστε διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη επιτυχία

“Ο περιορισμός της απώλειας μυικού ιστού είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την υγεία και την ασφάλεια, διότι βοηθάει στη διατήρηση της δύναμης και των φυσικών λειτουργιών, αλλά και στον μακροχρόνιο έλεγχο και διατήρηση του βάρους μέσω της αύξησης του βασικού μεαταβολισμού.”

 

Coleman et al., 2015

“…Το ποσοστό σωματικού λίπους χρησιμοποιείται στην επιδημιολογική έρευνα για την παχυσαρκία αντί του MBI ή άλλων ανθρωπολογικών μετρήσεων.”

 

Kim et al. 2011

“Οι μετρήσεις σωματικής σύνθεσης μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το λίπος, τη μυϊκή σύσταση, και το βασικό μεταβολισμό, για την οριοθέτηση των προγραμμάτων απώλειας και διατήρησης βάρους.”

Pan et al., 2017

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ

Αξιολόγηση της κατανομής λίπους και προσαρμογή στα προγράμματα διατροφής και άσκησης

Οι τρέχουσες μέθοδοι για την αξιολόγηση του σωματικού βάρους δεν παρέχουν εικόνα για τη φυσιολογική σύσταση του ασθενούς, η οποία μπορεί να περιορίσει την προσαρμογή θεραπειών και παρεμβάσεων. Η σύνθεση του σώματος επιτρέπει στους ειδικούς να δημιουργήσουν στοχευμένα σχέδια θεραπείας για κάθε μεμονωμένο ασθενή.

Η αξιολόγηση της ισορροπίας μεταξύ των μυών και του λίπους, επιτρέπει στους ειδικούς να εντοπίζουν καρδιο-μεταβολικούς κινδύνους, καθώς και τον εντοπισμό όσων φέρουν μια ανισορροπία στη μυϊκή και λιπώδη μάζα. Οι ασθενείς με χαμηλή μυϊκή μάζα σε συνδυασμό με υπερβολική λιπώδη μάζα (σαρκοκοπενική παχυσαρκία) βρίσκονται σε αυξημένο κινδύνο υγείας και απαιτούν διαφορετικά προγράμματα διατροφής και άσκησης για την πρόληψη της απώλειας των μυών και τη βελτίωση της λειτουργικής κατάστασης

Η κατανομή της λιπώδους μάζας από την άλλη επηρεάζει άμεσα την υγεία. Η Τμηματική Ανάλυση Λίπους παρέχει μια καλύτερη συνολική εικόνα για την κατανομή του λίπους Η Σπλαχνική Λιπώδης Περιοχή παρέχει μια ένδειξη του λίπους που συνδέεται περισσότερο με καρδιο-μεταβολικούς κινδύνους για την υγεία, παρέχοντας πιο ακριβή δεδομένα για τον εντοπισμό του κινδύνου διαβήτη και καρδιαγγειακών παθήσεων, κλπ

visceral fat analysis segmental fat analysis
segmental lean analysis

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΛΙΠΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Αξιολόγηση της κατάστασης της αδυναμίας των ασθενών και του λειτουργικού κίνδυνου της κινητικότητας

Η παχυσαρκία που συνοδεύεται από χαμηλά επίπεδα άλιπης μάζας, ιδιαίτερα στα πόδια, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πτώσεων που μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία, περιορισμένη λειτουργική ικανότητα και μειωμένη ποιότητα ζωής. Η τμηματική αξιολόγηση επιτρέπει την ακριβή ανάλυση της άλιπης κατανομής μάζας σώματος, για να βοηθήσει τον κλινικό ιατρό να αξιολογήσει τους κινδύνους που συνδέονται με τη μειωμένη άλιπη μάζα.

Η τμηματική Άλιπη Ανάλυση (SLA) μπορεί να αξιολογήσει γρήγορα την αδυναμία του ασθενούς και τον λειτουργικό κίνδυνο κινητικότητας. Με την τμηματική ανάλυση μπορούν να εντοπιστούν και να βελτιωθούν περιοχές χαμηλής άλιπης μάζας , συμβάλλοντας στη μείωση του κινδύνου πτώσεων και τραυματισμών. Η απεικόνιση (άνω γραμμή) του SLA παρέχει ένα αντικειμενικό μέτρο της άλιπης μάζας σώματος, ενώ η κάτω γραμμή ενσωματώνει μια σε βάθος ανάλυση:

  1. -Στην Ικανότητα ενός συγκεκριμένου τμήματος να υποστηρίζει το συνολικό σωματικό βάρος του ασθενούς
  2. -Στον προσδιορισμό ανεπαρκούς άλιπης ανάπτυξης σε συγκεκριμένα τμήματα του σώματος.

Ο προσδιορισμός των περιοχών χαμηλής άλιπης μάζας μπορεί να βοηθήσει στην προσαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων για τη βελτίωση της ποιότητα ζωής πριν και μετά από τη βαριατρική χειρουργική επέμβαση. Με τη διόρθωση των τομέων αδυναμίας υποβοηθάται η υγεία του ασθενούς, αλλά και τη βελτίωση του τρόπου ζωής

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΓΡΩΝ ECW/TBW

Ανίχνευση στις ανισορροπίες υγρών που προκύπτουν από ορμονικές αλλαγές

Η παχυσαρκία συχνά συνοδεύεται από ορμονικές και άλλες φυσιολογικές αλλαγές με αποτέλεσμα τη φλεγμονή ή την κατακράτηση υγρών (οίδημα). Ωστόσο, οι τρέχοντες διαγνωστικοί δείκτες ισορροπίας υγρών είναι ανακριβείς και χρονοβόροι. Το InBody παρέχει αντικειμενικές μετρήσεις για την παρακολούθηση της ισορροπίας των υγρών τμηματικά αλλά και σε ολόκληρο το σώμα.

Το InBody διακρίνει αποτελεσματικά τα υγρά στα ενδοκυτταρικά (ICW , εντός των ιστών) και τα εξωκυτταρικά (ECW εντός των ροών του αίματος και διάμεσου ροής) που αποτελούν το συνολικό νερό του σώματος (TBW). O Δείκτης Οίδηματος με βάση την αναλογία μεταξύ ECW και TBW (ECW / TBW), μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση ανισορροπιών υγρών που προκύπτουν από συστηματική φλεγμονή που συνδέεται συνήθως με την παχυσαρκία.

Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση αλλαγών στην ισορροπία υγρών και στην βελτίωση στην υγεία ασθενών μετά από μια χειρουργική επέμβαση. Επίσης, αυτός ο δείκτης μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό μιας παρατεταμένης φλεγμονής που συνδέεται με θέματα κυκλοφορίας ή μετεγχειρητικές επιπλοκές. Αξιολογώντας ECW/TBW, οι παθολόγοι έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν τις αλλαγές στο βάρος που προκύπτουν από τις αλλαγές στη σύνθεση σωμάτων ή τη ρευστή ανισορροπία. Αυτή η ικανότητα παρακολούθησης αλλαγών επιτρέπει τη βελτίωση της υγείας για κάθε μεμονωμένο ασθενή.

extracellular water total body water
body composition history

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Παρακολούθηση των αλλαγών που σχετίζονται με την ισορροπία μυών, λίπους και υγρών για μια στοχευμένη θεραπεία

Το βάρος και ο ΔΜΣ δεν είναι κατάλληλα μέτρα για την παρακολούθηση των βελτιώσεων της υγείας μέσω παρεμβάσεων. Αντί για μια απλή απώλεια βάρους, να παρακολουθείτε τις αλλαγές στη σύνθεση του σώματος με μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση της βελτίωσης της υγείας.

Η απώλεια βάρους ή οι αλλαγές στον ΔΜΣ δεν αποτυπώνουν τη σύνθεση του βάρους που χάνεται. Με την απλή μείωση βάρους, οι ασθενείς τείνουν να χάνουν μυικό ιστό. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή απώλεια βάρους και η βελτίωση της υγείας, επιβάλεται η παρακολούθηση των αλλαγών στο μυικό ιστό, το σωματικό λίπος, και τα υγρά. Οι αλλαγές στην ισορροπία μυών-λίπους καθώς επίσης της άλιπης και λιπώδης μάζαας μπορούν να αποτυπωθούν στο Ιστορικό Σύνθεσης Σωμάτος για να επιβεβαιώσουν την πρόοδο με την άσκηση, τη διατροφή, τις θεραπείες φαρμάκων καθώς επίσης και με τις χειρουργικές επεμβάσεις. Με μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της σύνθεσης του σώματος, οι βαριατρικοί ειδικοί θα είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν και να θέσουν σχέδια θεραπείας με κάθε ασθενή διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την επιτυχία

Γιατί οι βαριατρικοί χειρουργοί εμπιστεύονται το InBody;

Όλοι οι επαγγελματικοί αναλυτές σύνθεσης σώματος της InBody βασίζονται σε τέσσερις τεχνολογικούς πυλώνες για να προσφέρουν γρήγορα, ακριβή και έγκυρα αποτελέσματα. Αυτοί οι πυλώνες σας επιτρέπουν να εμπιστευτείτε ότι τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν την πραγματική υγεία των ασθενών σας από μέσα προς τα έξω.

ΑΜΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ (DSM)
Η άμεση τμηματική μέτρηση (DSM) μετρά τα υγρά, τη μυϊκή μάζα και τη λιπώδη μάζα στα πέντε τμήματα του σώματος: δεξί χέρι, αριστερό χέρι, αριστερό πόδι, δεξί πόδι και κορμός. Μετρώντας κάθε τμήμα του σώματος ξεχωριστά, το InBody παρέχει σε βάθος μια ανάλυση της ισορροπίας των μυών-λίπους και των υγρών του ασθενούς σε κάθε τμήμα ανεξάρτητα. Ο προσδιορισμός της κατανομής μυών και λίπους του ασθενούς επιτρέπει την καλύτερη αξιολόγηση των σχετικών κινδύνων για την υγεία, και το τμηματικό ECW / TBW μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό συστηματικής φλεγμονής που προκύπτει από την παχυσαρκία και από άλλες συνθήκες υγείας ή μιας χειρουργικής επέμβασης. Με μια ολοκληρωμένη ανάλυση του κάθε μέρους του σώματος, οι βαριατρικοί γιατροί θα είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για την αντιμετώπιση κάθε ασθενούς και θα δημιουργήσουν στοχευμένα σχέδια για την υγεία για την ενίσχυση της επιτυχίας των ασθενών.

Πολλαπλές Συχνότητες
Οι συσκευές InBody χρησιμοποιούν πολλαπλές συχνότητες για τη μέτρηση των υγρών του σώματος για μεγαλύτερη ακρίβεια από τις συνηθισμένες μεθόδους, Αυτές οι υψηλές και χαμηλές συχνότητες μετρούν τόσο ενδοκυτταρικό όσο και το εξωκυτταρικό νερό, παράγοντας ακριβή αποτελέσματα των ποσοτήτων των υγρών του σώματος. Με τα ακριβή αποτελέσματα των υγρών, το InBody μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό ανισορροπιών των υγρών ή την κατακράτηση υγρών που απορρέουν από φλεγμονή ή θέματα κυκλοφορίας, καθώς και την παρακολούθηση των αλλαγών στην ισορροπία των υγρών που προκύπτουν από χειρουργικές ή θεραπευτικές παρεμβάσεις.

8 ΣΗΜΕΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΦΗΣ
Οι συσκευές InBody χρησιμοποιούν ένα σύστημα ηλεκτροδίου αφής 8 σημείων για να εξασφαλίσουν ότι οι μετρήσεις ξεκινούν πάντα στο ίδιο σημείο. Αυτή η τεχνολογία δημιουργεί ακριβή και παραγωγικά αποτελέσματα, διασφαλίζοντας ότι τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν είναι το άμεσο αποτέλεσμα των κλινικών συστάσεων και παρεμβάσεων.

ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
Οι συσκευές InBody δεν βασίζονται σε εμπειρικές εκτιμήσεις με βάση την ηλικία, το φύλο ή την εθνικότητα για την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων. Με το υψηλό επίπεδο ακρίβειας που επιτυγχάνεται με τις προαναφερθείσες τεχνολογίες, η InBody δεν χρησιμοποιεί πληθυσμιακές μελέτες για τον προσδιορισμό της σύνθεσης του σώματος, διασφαλίζοντας ότι τα αποτελέσματα βασίζονται αποκλειστικά στο άτομο και στις αλλαγές σύνθεσης του σώματος.

Ξεκινήστε σήμερα.

Ένας ειδικός του InBody θα σας βοηθήσει με οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε.