ΑΡΧΙΚΗ > Πληροφορίες για την Εταιρία > Εταιρικό Προφίλ

Company Biospace Co., Ltd.
Established May 15, 1996
CEO Ki-Chul Cha
Address (Head Office) 518-10 Dogok 2-dong, Gangnam-gu, Seoul, 135-854 Korea
(Plant) 272-1, Yongjeong-ri, Ipjang-myeon, Cheonan-shi, Chungcheongnam-do, Korea
Telephone (Head Office) +82-2-501-3939
(Plant) +82-41-581-3003
Capital KRW3.44 billion
Business Areas Body Composition Analyzers, Nutritional and Exercise Programs, etc.