Tεχνολογία InBody

ΑΡΧΙΚΗ > Τεχνολογία> Τεχνολογία InBody

“Η Απευθείας Τμηματική Πολυσύνθετη Ανάλυση Βιοηλεκτρικής Εμπέδησης Πολλαπλών Συχνοτήτων (DSM-BIA) αναγνωρίζεται ως κορυφαία από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα

Η Απευθείας Τμηματική Πολυσύνθετη Ανάλυση Βιοηλεκτρικής Εμπέδησης Πολλαπλών Συχνοτήτων (DSM-BIA) υπολογίζει ξεχωριστά την εμπέδηση στον κορμό, τα χέρια και τα πόδια.

Με αυτό τον τρόπο ξεχωρίζει την ροή του ρεύματος και την ηλεκτρική δυνατότητα. Αυτή η νέα αντίληψη υπολογισμού μετράει την αντίσταση στο σημείο διασταύρωσης των δύο ροών και παίρνει τα δεδομένα αντίστασης από τον κορμό, τα χέρια και τα πόδια, ξεχωριστά.

Αυτή η τεχνολογία αναπτύχθηκε αποκλειστικά από την Biospace, και προστατεύεται με πατέντες σε διάφορα χώρες στον κόσμο.

Τα συμβατικά μηχανήματα ανάλυσης χρησιμοποιούν την μέθοδο υπολογισμού όλου του σώματος, και όχι ξεχωριστά για κάθε σημείο. Ακόμη και μερικές εταιρείες που προσπαθούν να μιμηθούν την Biospace, δίνοντας στοιχεία τμηματικής ανάλυσης, δεν μπορούν να προσεγγίσουν τον εκπληκτικό βαθμό εγκυρότητας του 98,5% σε σχέση με DXA, της Biospace.

Η Απευθείας Τμηματική Πολυσύνθετη Ανάλυση Βιοηλεκτρικής Εμπέδησης Πολλαπλών Συχνοτήτων (DSM-BIA) λαμβάνει μετρήσεις εμπέδησης τμηματικά για κάθε χέρι, πόδι και για τον κορμό, και είναι μοναδική τεχνολογία των αναλυτών InBody

Το ανθρώπινο σώμα αποτελείτε από 5 κυλινδρικά τμήματα: Τα χέρια τα πόδια και τον κορμό. Με την τεχνολογία της Biospace, ο κορμός μετράται απευθείας. Ο κορμός αποτελείται από διάφορα εσωτερικά όργανα και τα μεταβολικά του χαρακτηριστικά είναι διαφορετικά από άλλα σημεία του σώματος. Είναι πολύ σημαντική η ακριβής και απευθείας μέτρηση του κορμού, παρότι πολύ δύσκολη, διότι ο κορμός έχει πολύ χαμηλότερη αντίσταση σε σύγκριση με τα χέρια και τα πόδια.

Οι αντιστάσεις στα χέρια και τα πόδια κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 200~500Ω ενώ αυτές του κορμού είναι μεταξύ 20~30Ω. Παρόλο που έχει χαμηλή αντίσταση, ο κορμός καταλαμβάνει το 50% του συνολικού σωματικού βάρους.

Λάθος μέτρηση 1~2Ω στα χέρια και τα πόδια δεν έχει σχεδόν καμία επίπτωση στο τελικό αποτέλεσμα, σε αντίθεση με τον κορμό όπου 1~2Ω είναι σημαντικό λάθος για το τελικό αποτέλεσμα μιας τόσο πολύπλοκης περιοχής όπως ο κορμός.

Συμπερασματικά η συνολική σωματική σύνθεση μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια μόνο όταν και η παραμικρή διαφορά στην εμπέδηση του κορμού μπορεί να διαγνωστεί.

“Η μέτρηση πολλαπλών συχνοτήτων επιτρέπει ακριβείς μετρήσεις”

Το ηλεκτρικό ρεύμα έχει διαφορετική διεισδυτικότητα ανάλογα με την συχνότητα. Οι χαμηλές συχνότητες δεν μπορούν να διεισδύσουν μέσα από την κυτταρική μεμβράνη, μετρώντας έτσι την περιεκτικότητα υγρού έξω από τα κύτταρα. Οι υψηλές συχνότητες διεισδύουν μέσα από το περίβλημα, άρα επιτρέπουν την μέτρηση των υγρών μέσα στο κύτταρο. Χρησιμοποιώντας διαφορετικές συχνότητες ο InBody μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια υγρά. Η χρήση πολλαπλών συχνοτήτων μας δίνει επίσης την δυνατότητα καλύτερης ανάλυσης της σωματικής σύνθεσης. Μηχανήματα όπως οι 720, S20 και S10 βασίζονται σε διαφορετικές συχνότητες από 5-1000KHz και μας παρέχουν 30 διαφορετικά δεδομένα εμπέδησης για κάθε περιοχή του σώματος.

Ο έλεγχος της οδού των κυμάτων υψηλής συχνότητας είναι πολύ δύσκολος, και αποτελεί μοναδική τεχνολογία των μηχανημάτων InBody.

“Τα Ηλεκτρόδια αφής 8-σημείων προσφέρουν υψηλή επαναληψιμότητα”

Μετρώντας την αγωγιμότητα με οποιοδήποτε τύπο ηλεκτροδίων, είναι πολύ σημαντικό να ελέγχουμε την αντίσταση που δημιουργείτε με την επαφή, αν θέλουμε να έχουμε σωστή μέτρηση αγωγιμότητας στο σώμα.

Ο InBody χρησιμοποιεί μια μοναδική μέθοδο τοποθέτησης των ηλεκτροδίων. Η μέθοδος 8-σημείων αφής διαχωρίζει το σημείο εκκίνησης του ρεύματος, με αποτέλεσμα η μέτρηση να ξεκινά πάντα από το ίδιο σημείο στον καρπό και τον αστράγαλο. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η υψηλή επαναληψιμότητα της μέτρησης αφού η αντίσταση δερματικής επαφής έχει αφαιρεθεί.

Οι εμπειρικές εκτιμήσεις είναι δεδομένα που συλλέγονται με στατιστική παρατήρηση. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την διατίμηση της απόκλισης των συμβατικών μηχανημάτων BIA που μετράνε ολόκληρο το σώμα και όχι τμηματικά. Το πρόβλημα παρουσιάζεται σε άτομα που δεν εντάσσονται μέσα στα ιδανικά πρότυπα της σωματικής σύνθεσης, δηλαδή η πλειοψηφία των ατόμων που χρησιμοποιεί τις μετρήσεις αυτού του τύπου.

Ξεχωριστές μετρήσεις αγωγιμότητας στα χέρια, τα πόδια και τον κορμό μας δίνουν σε ικανοποιητικό βαθμό τα χαρακτηριστικά της πυκνότητας και της κατανομής της σωματικής σύνθεσης ενός ατόμου. Με τον InBody τα αποτελέσματα είναι απολύτως ακριβή ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλλο, το γένος ή το σωματότυπο.

Η Biospace είναι παγκοσμίως γνωστή για την εγκυρότητα και την επαναληψιμότητα της τεχνολογίας Inbody στην τμηματική μέτρηση και ειδικά για την μοναδική εγκυρότητα μέτρησης του κορμού.

Η Βiospace δεν χρησιμοποιεί κανένα εμπειρικό στοιχείο στον υπολογισμό των αποτελεσμάτων, γεγονός που την κατατάσσει ως την κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στην μέτρηση της σωματικής σύνθεσης