Πατέντες & Πιστοποιήσεις

ΑΡΧΙΚΗ > Τεχνολογία > Πατέντες & Πιστοποιήσεις
Η Biospace έχει περισσότερες από 20 πατέντες και πιστοποιήσεις σε όλο τον κόσμο
1) Πατέντες
1. U.S 5720296 (U.S.A) 1998
– Μέθοδος ανάλυσης σωματικής σύστασης στηριζόμενη στην ανάλυση βιοηλεκτρικής εμπέδησης.
2. C.N. 2225184 (Canada) 2000
– Μέθοδος ανάλυσης σωματικής σύστασης με την χρήση ενός νέου τύπου ηλεκτροδίων στηριζόμενη στην ανάλυση βιοηλεκτρικής εμπέδησης.
3. J.P. 3292373 (Japan) 2002
– Μέθοδος ανάλυσης σωματικής σύστασης στηριζόμενη στην ανάλυση βιοηλεκτρικής εμπέδησης.
4. KR 161602 (Korea) 1998
– Μέθοδος ανάλυσης σωματικής σύστασης στηριζόμενη στην ανάλυση βιοηλεκτρικής εμπέδησης
2) Πιστοποιήσεις
1. Αναγνώριση του ερευνητικού ινστιτούτου της εταιρείας (Νοέμβριος, 1997, από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Τεχνολογίας της Κορέας)
2. Αναγνώριση και επιβράβευση μεσαίων εταιρειών (Απρίλιος 1998, Οργανισμό Βιομηχανικής Τεχνολογίας της Κορέας)
3. Εταιρεία υψηλής τεχνολογίας (Μάιος 1998, από το Οργανισμό Μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων)
4. Βραβείο Καινοτόμου επιχείρησης (Ιούνιος 1998, από το Οργανισμό Μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων)
5. Βραβείο Νέας Τεχνολογίας (Σεπτέμβριος 1998, από το Υπουργείο Έρευνας και Επιστημών)
6. Καλύτερη εταιρεία ανταγωνιστικών προϊόντων (Ιανουάριος 1999, Οργανισμό Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων)
7. Βραβείο Jang-Yeong-Sil (Μάιος 1999, Υπουργείο Έρευνας και Επιστημών)
8. CE 0120 (Μάιος 1999, SGS)
9. EN46001 (Μάιος 1999, SGS)
10. ISO 9001 (Μάιος 1999, SGS)
11. Πιστοποίηση καλού Design (GD, Ιούλιος 1999, Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας)
12. US UL (Σεπτέμβριος 1999)
13. Πιστοποίηση Ιαπωνικών Ιατρικών Μηχανημάτων (Δεκέμβριος 1999)
14. Αναγνώριση των InBody ως “Προϊόν Παγκόσμιας Κλάσης” (Μάιος 2003, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Ενέργειας)
15. Έγκριση U.S. FDA για ιατρικά μηχανήματα Ανάλυσης Σωματικής Σύνθεσης (Μάιος 2003)
16. Πιστοποίηση Καναδικών Ιατρικών Μηχανημάτων (Νοέμβριος 2003)
17. Πιστοποίηση NAWI (Non-Automatic Weight Measurement) Οδηγία-90384/EEC και κανονισμός SI 2000 No. 3236 (Αύγουστος 2008)
`