Ιστορία της ΒΙΑ

Αρχική > Τεχνολογία > Αναφορά στη BIA

Τέλη δεκαετίας 1960.
Η αρχή της BIA.

Οι επιστήμονες στο τέλος της δεκαετίας του 60, στηριζόμενοι στο γεγονός ότι το ανθρώπινο σώμα αποτελείται κυρίως από νερό (καλός αγωγός ηλεκτρισμού) και ότι ο βαθμός αντίστασης εξαρτάται από την περιεκτικότητα σε νερό, επένδυσαν στην πιθανότητα υπολογισμού του νερού στο σώμα, μετρώντας το ύψος και την εμπέδηση κάποιου.

Ο Hoffer στην μελέτη του που δημοσιεύτηκε το 1969, παρουσίασε ότι η περιεκτικότητα σε νερό έχει υψηλή συσχέτιση με το ύψος²/αντίστασης. Αυτός ο Δείκτης Εμπέδησης είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας στην ανάλυση της σωματικής σύνθεσης, και η μέθοδος που αναλύει την σωματική σύνθεση μέσω της εμπέδησης ονομάζεται Βιοηλεκτρική Εμπέδηση BIA.

Αρχές δεκαετίας 1980.
Εμπορευματοποίηση της BIA.

Το 1979 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις Η.Π.Α. το πρώτο μηχάνημα BIA. Η μέτρηση γινόταν με ηλεκτρόδια σε χέρι και πόδι. Μέχρι και σήμερα η απλή BΙΑ στηρίζεται σε αυτή την μέθοδο.

Από τότε με την πρόοδο της τεχνολογίας εμφανίστηκαν άλλες μέθοδοι όπως DEXA, CT SCAN, DSM-BIA κτλ.

Τέλη δεκαετίας 1980.
Προβλήμα αξιοπιστίας των μηχανημάτων. “Είναι τελικά η BIA ακριβής;”

Η συνεχής έρευνα για την εγκυρότητα της BIA άρχισε να εμφανίζει τα προβλήματα της μεθόδου που δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθούν στο παρελθόν. Η χρήση μονής συχνότητας για την καταγραφή της εμπέδησης μείωνε την αξιοπιστία, γι αυτό τον λόγο οι εταιρείες άρχισαν να διατιμούν τα μηχανήματά τους με βάση στατιστικά δεδομένα όπως η ηλικία και το φύλλο. Παρότι όμως αυτή η προσαρμογή δείχνει να έχει εφαρμογή σε φυσιολογικούς ανθρώπους, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις όπως είναι τα παιδιά, οι παχύσαρκοι και οι αθλητές η απόκλιση των μετρήσεων είναι μεγάλη.

Με την διαπίστωση πως οι μετρήσεις με μονή συχνότητα δεν είναι αρκετά αξιόπιστες, δημιουργήθηκε και η ανάγκη ανάπτυξης μηχανημάτων πολλαπλών συχνοτήτων.

Δεκαετία 1990.
“Δημιουργία του InBody” νέα αντίληψη στη βιοηλεκτρική εμπέδηση.

Πολλοί ερευνητές ξεκίνησαν να ερευνούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας πολλαπλών συχνοτήτων στην ΒΙΑ.

Ο Dr. Ki-Cheol Cha, ερευνητής βιολόγος-μηχανικός στο Harvard Medical School στις Η.Π.Α., δημοσίευσε μια μέθοδο υπολογισμού που στην ουσία έλυσε το βασικό πρόβλημα της BIA. Ανακάλυψε πως η BIA έχει απίστευτη εγκυρότητα αν ο κορμός του σώματος, που καταλαμβάνει το μισό σώμα, μπορεί να μετρηθεί τμηματικά. Παρότι ο κορμός καταλαμβάνει το 50% του σώματος και ο μεταβολισμός είναι πολύ ενεργός, έχει χαμηλή εμπέδηση και επιβάλλει μεθόδους υπολογισμού με υψηλότερη εγκυρότητα από αυτές που υπήρχαν μέχρι τότε.

Ο Dr. Ki-Cheol Cha ανέπτυξε πρώτος την μέθοδο μέτρησης εμπέδησης 8-σημείων επαφής ηλεκτροδίων, η οποία μετράει τα σημεία του σώματος με πολλαπλές αλλαγές στις συχνότητες και στα ελεγχόμενα μέρη χωρίς το άτομο να αποσυνδεθεί από τις επαφές. Αυτή η τεχνολογία ονομάζεται DSM-BIA και έκτοτε αποτελεί το πρότυπο στην εμπέδηση.

Η τεχνολογία DSM-BIA είναι τόσο έγκυρη και μοναδική που δεν χρειάζεται διορθωτικά στατιστικά όπως φύλλο και ηλικία για τον υπολογισμό του αποτελέσματος.

Αυτή η μοναδική δυνατότητα δεν έχει κανένα περιορισμό στην μέτρηση ακόμη και σε ακραίες καταστάσεις. Δηλαδή μπορούμε να επαναλάβουμε μια μέτρηση σε κάποιο άτομο δίνοντας άλλη ηλικία και άλλο φύλλο, χωρίς να μεταβληθεί κανένα αποτέλεσμα. Αυτή η δυνατότητα κατέστησε τα συγκεκριμένα μηχανήματα πολύ χρήσιμα στον ιατρικό και νοσοκομειακό χώρο.

InBody: η πρώτη εφαρμογή της μεθόδου 8-σημείων επαφής με ηλεκτρόδια !
Απόλυτα έγκυρες μετρήσεις με την έλευση του InBody.

Το 1996 η Biospace ανέπτυξε ανεξάρτητη τεχνολογία με την οποία μπορούσε να υπολογίσει με ακρίβεια την περιεκτικότητα νερού μέσα και έξω από τα κύτταρα, μετρώντας τον κορμό, τα χέρια και τα πόδια με τεχνολογία πολλαπλών-συχνοτήτων.

Η Biospace εισήγαγε την έγκυρη Ανάλυση Σωματικής Σύνθεσης στην ιατρική κοινότητα, όταν αυτή δεν υπήρχε ούτε καν ως ιδέα. Σήμερα οι μετρήσεις με InBody είναι πολύ διαδεδομένες στον ιατρικό χώρο, ο οποίος με την σειρά του αναγνώρισε την υψηλή εγκυρότητα των μηχανημάτων της Biospace. Οι InBody βοήθησαν στην εξάπλωση των κλινικών παχυσαρκίας της νεφρολογίας και πολλών άλλων ιατρικών κλάδων που ασχολούνται με την σύνθεση του σώματος.

Ο InBody έχει αναγνωριστεί και καταξιωθεί με την εγκυρότητά του, γι αυτό και χρησιμοποιείται από ερευνητές παγκοσμίως.